Den 24.11.2014 kl 18 är det dags för höstmöte och val av 2015 års styrelse!
Mötet hålls i Marlirummet på Kårens innergård.

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
§ 3 Fastställande av föredragningslistan
§ 4 Val av ordförande till mötet
§ 5 Val av sekreterare för mötet
§ 6 Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
§ 7 Val av ordförande för följande verksamhetsår
§ 8 Val av viceordförande för följande verksamhetsår
§ 9 Val av sekreterare för följande verksamhetsår
§ 10 Val av skattmästare för följande verksamhetsår
§ 11 Val av programchef för följande verksamhetsår
§ 12 Val av skåphövding för följande verksamhetsår
§ 13 Val av värd/värdinna för följande verksamhetsår
§ 14 Val av programkommitté

Vice värd/ värdinna
Musikansvarig
Fotograf
Sångledare (2)
Tre extra personee

§ 15 Val av webmaster för följande verksamhetsår
§ 16 Val av två (2) verksamhetsgranskare och två (2) suppleanter för följande verksamhetsår.
§ 17 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
§ 18 Förslag för stadgeändring
§ 19 Byte av nationens logo
§ 20 Byte av arbetsordning
§ 21 Val av sångbokskommitté
§ 22 Övriga ärenden
§ 23 Mötets avslutande

Lämna ett svar