Nationens höstmöte ordandes i år måndagen den 28.11.2016. På plats var 30 av nationens ca. 100 medlemmar, och vi kan bara konstatera att pizzan måste ha varit god! 😉

Det är med stor glädje jag kan meddela att samtliga poster, både i styrelsen och kommittéerna, fylldes under mötet, samt att väldigt få individer sitter på flera än en post! Året 2017 kommer att vara gott för nationen!

Till styrelsen 2017 valdes följande personer:

Ordförande Moa Brunström
Vice-ordförande Veera Julin
Sekreterare Veronica Sui
Skattmästare Niklas Sauso
Programchef Tobias Puntti
Skåphövding Johannes Andersson
Värdinna Aia Hägglund

Till programkommittén 2017 valdes följande personer:

Vice-värdinna Ida Nordell
Huvudansvarig för grafisk design Ellen Järvinen
Fotograf Jockum Lundsten
Sångledare Axel Simola, Axel Gröndahl och Wilhelm Gustafsson
Vice-skåphövding Christoffer Slotte
Idrottsansvarig Joonatan Julin

Till festutskottet (1.1.2017-31.12.2017) valdes följande personer:

Jasmin Sui
Anders Mattsson
Jeremias Eriksson
Atte Forslund
Annika Eklund

Till tidningsutskottet (1.1.2017-31.12.2017) valdes följande personer:

Chefsredaktör Jenny Skrifvars
Design-ansvarig Lena Lindblom
Skribenter Aino Suomaa, Anna Åkerman och Carin Karlsson

Ett stort grattis till alla invalda!

/Ordförande 2016

 

Lämna ett svar