Kallelse till vårmöte 28.3.2018 kl.18.00, Skärgårdsbaren Auragatan 14

 

Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation

vid Åbo Akademi r.f. till vårmöte onsdagen den 28 mars 2018

kl.18.00 i Skärgårdsbaren, Auragatan 14. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
 • 3 Fastställande av föredragningslistan
 • 4 Val av ordförande
 • 5 Val av sekreterare
 • 6 Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
 • 7 Godkännande av fjolårets verksamhetsberättelse
 • 8 Godkännandet av bokslut och revisionsberättelse över räkenskaperna för föregående                                verksamhetsår
 • 9 Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
 • 10 Godkännande av stadgeändring
 • 11 Övriga ärenden
 • 12 Mötets avslutande

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelse-18

62 thoughts on “Vårmöte 28.3”

 1. Pingback: natural viagra
 2. Pingback: sildenafil tablets
 3. Pingback: viagra on line
 4. Pingback: buy viagra
 5. Pingback: viagra
 6. Pingback: viagra online
 7. Pingback: buy viagra online
 8. Pingback: sildenafil
 9. Pingback: viagra pills
 10. Pingback: cheap viagra
 11. Pingback: sildenafil 20 mg
 12. Pingback: viagra connect
 13. Pingback: viagra prices
 14. Pingback: cialis vs viagra
 15. Pingback: sildenafil 100
 16. Pingback: viagra coupons
 17. Pingback: viagra tablet
 18. Pingback: female viagra
 19. Pingback: sildenafil 100 mg
 20. Pingback: viagra tablets
 21. Pingback: sildenafil 100mg
 22. Pingback: viagra for men
 23. Pingback: viagra vs cialis
 24. Pingback: generic viagra
 25. Pingback: sildenafil citrate
 26. Pingback: viagra for women
 27. Pingback: viagra generic
 28. Pingback: sildenafil generic
 29. Pingback: buy cialis
 30. Pingback: cialis
 31. Pingback: cialis 5 mg
 32. Pingback: cialis 20 mg
 33. Pingback: cialis 20mg
 34. Pingback: cialis coupon
 35. Pingback: cialis generic
 36. Pingback: cialis generico
 37. Pingback: cialis generika
 38. Pingback: cialis online
 39. Pingback: cialis prices
 40. Pingback: cialis tablets
 41. Pingback: generic cialis
 42. Pingback: tadalafil
 43. Pingback: tadalafil 5mg
 44. Pingback: tadalafil 20 mg
 45. Pingback: tadalafil 20mg
 46. Pingback: tadalafil generic
 47. Pingback: tadalafila
 48. Pingback: baclofen crushed
 49. Pingback: prednisone 20mg

Kommentera