Gulnäbbsinfo

Vad är en nation?

Med ordet (student)nation avses en förening vid ett universitet en eller en högskola. Till skillnad från övriga studentföreningar har medlemmarna inte liknande studieinrikning eller intressen utan härstammar från samma geografiska område. Vid Åbo Akademi finns fem nationer: Nyländska Nationen (NN), Åbolands Nation (ÅsNa), Åländska Studentlaget (ÅSL), Österbottniska Nationen (ÖN) och Östra Finlands Nation (ÖFN).

Vad är ÅsNa?

Åbolands Nation vid Åbo Akademi eller kort ÅsNa är en nation främst menad för studerande med sitt ursprung i Åboland eller Åbo. ÅsNa grundades år 1977 och är därmed den yngsta nationen vid Åbo Akademi. Nationen växer kraftigt och har i dagens läge medlemmar med ursprung också utanför Åboland.

ÅsNas verksamhet omfattar fester, motionsverksamhet, övriga sociala evenemang samt allmänt arbete till medlemmarnas fördel. Föreningen leds av styrelsen som väljs på höstmötet i November. Föreningen är mest känd för den traditionella Skärgårdssitzen.

Varför bli medlem i ÅsNa?

ÅsNa försöker inte ersätta din ämnesförening utan kompletterar det som ämnesföreningarna inte kan erbjuda. Alla studerande förväntas förutom att höra till sin ämnesförening att även tillhöra sin egen nation. Nationerna låter dig träffa människor med annan studieinriktning, gamla vänner och stifta nya bekantskaper.

Som medlem i ÅsNa avnjuter du följande förmåner:

  • Tillträde till medlemsexklusiva evenemang
  • Infomail med viktig information från föreningen samt vänföreningar
  • Billigare pris på föreningens sitzar
  • Rösträtt på föreningens möten
  • Åtkomst till föreningens bildgalleri

Hur blir man medlem?

Det är enkelt att bli medlem i en nation. Allt som krävs är att du uppger din info och betalar medlemsavgift som detta år omfattas av 5 euro. Samtliga studerande vid Åbo Akademi eller Novia kan bli medlem i nationen. Smidigast blir du medlem under Gulnäbbsakademin som sker i början på hösten. Detta är ett evenemang där alla studentkårens specialföreningar samlas i kårhuset och studerande har möjligheten att bekanta sig med föreningarna, bli medlem och köpa halarmärken.

Det finns inga krav på födelseort eller motsvarande i ÅsNa, utan alla är välkomna. Det är inte ovanligt att studerande tillhör flera än en nation.

Bli aktiv i ÅsNa!

Förutom att bli medlem och delta i ÅsNas evenemang är du också hjärtligt välkommen att aktivera dig i föreningen. Vi söker ständigt aktiva som vill ställa upp som funktionärer eller som medlemmar i vår programkommitte. På höstmötet har du möjlighet att själv ställa upp till ÅsNas styrelse. Att vara aktiv i en förening vid Åbo Akademi ger dig ovärderlig erfarenhet, fantastiska upplevelser och vänner för livet!

 

VAR HITTAR JAG SPECIALFÖRENINGSKANSLIET OCH MARLIRUMMET?

Kolla in videon här: https://www.youtube.com/watch?v=iUoFcksxI4k

I Specialföreningskansliet håller ÅsNa kasnlitur var tredje torsdag i månaden. Välkommen att titta in och ta en kopp kaffe!