Organisation

Åbolands Nations styrelse väljs i november varje år. Styrelsen leder nationens verksamhet,  planerar och ordnar evenemang och jobbar för medlemmarnas bästa. Styrelsen består av förljande poster;

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Programchef
Värd/värdinna
Skåphövding

Läs mera om styrelsens uppgifter här
Bekanta dig med årets styrelse här

 

Under styrelsen fungerar även en programkommitté och s.k. funktionärer vars uppgift är att stöda och arbeta tillsammans med styrelsen för nationens bästa. Endel funktionärer har en specifik uppgift, t.ex. fotograf eller sångledare, medan andra kan vara med som allmänna hjälpare.

Läs mera om funktionererna här

Att vara med i en styrelse är ofta väldigt givande; förutom oförglömliga stunder och nya bekantskaper får du även ett nyttigt tillägg på din CV samt ovärderliga erfarenheter om föreningslivet.  Att vara aktiv i någon nations verksamhet på ett djupare plan är någonting som alla studeranden rekommenderas testa på under studietiden!

Lämna ett svar