Kommittér och utskott

Programkomittén består år 2018 av följande personer:

Vice värdinna: Aia Hägglund
Ansvarig för grafisk design: Veronica Sui
Fotograf: Madeleine Ringbom
Sångledare: Lasse Korpi, Axel Simola och Ida Nordell
Vice skåphövding: Oscar Nyman
IdrottsansvarigIsabella Laurén

Som webbmaster fungerar Wilhelm Gustafsson


ÖVRIGA KOMMITTÈR OCH UTSKOTT

Årsfestskommittén 2018 består av följande personer:

Madeleine Ringbom

Moa Brunström

Oscar Kojo

Veera Julin

Tidningsutskottet (1.1.2018-31.12.2018) ansvarar över att ge ut nationens medlemstidning ÅsNeBryggan och består av följande personer:

Jenny Skrifvars

Moa Brunström

Veronica Sui

 Cecilia Juuti

Festutskott (1.1.2018-31.12.2018) hjälper programchefen att planera och organisera nationens fester och består av följande personer:

Tobias Puntti

Annika Eklund

Patrik Eklund

Annika Gustafsson.