Kommittér och utskott

Programkomittén består år 2015 av följande personer:

Vice värdinna: Ida Nordell
Ansvarig för grafisk design: Ellen Järvinen
Fotograf: Jockum Lundsten
Sångledare: Axel Gröndahl, Axel Simola och Wilhelm Gustafsson
Vice skåphövding: Christoffer Johansson
Idrottsansvarig: Joonatan Julin

Som webbmaster fungerar Wilhelm Gustafsson

 


ÖVRIGA KOMMITTÈR OCH UTSKOTT

Årsfestkommittén (1.1.2016 – 31.5.2017) består av följande personer:

Alexander Lindgren
Andreas Lindblom
Anna Åkerman
Axel Gröndahl
Ellen Järvinen
Wilhelm Gustafson

Tidningsutskottet (1.1.2017-31.12.2017) ansvarar över att ge ut nationens medlemstidning ÅsNeBryggan och består av följande personer:

Chefsredaktör: Jenny Skrifvars
Design-ansvarig: Lena Lindblom
Skribeter: Aino Suomaa, Carin Karlsson och Anna Åkerman

Festutskott (1.1.2017-31.12.2017) hjälper programchefen att planera och organisera nationens fester och består av följande personer:

 

Annika Eklund
Jasmin Sui
Anders Mattsson
Jeremias Eriksson
Atte Forslund