Kommittér och utskott

IÅR (Individuella Åboländska Roller) består år 2020 av följande personer:

Vice värd: Christoffer Johansson 
Grafisk designer: Victoria Jakaus
Fotograf: –
Sångledare: Axel Simola och Christoffer Slotte
Idrottsansvarig: Veera Julin
Webbmaster: Christoffer Slotte


ÖVRIGA KOMMITTÈR OCH UTSKOTT

Årsfestskommittén 2020 består av följande personer:

Ordförande: Victoria Jakaus 
Amanda Norrén
Josefin Holmström
Christoffer Johansson
Anna Lindroos
Kirah Kähärä
Nicole Gustafsson


Tidningsutskottet består 2020 av  följande personer:

Chefredaktör: Sara Nordell
Skribenter: Simon Engblom, Victoria Jakaus och Patricia Lindroos
Utrikeskorrespondent: Cecilia Juuti
Design ansvarig: Amanda Norrén 


Programkommittén 2020 består av följande personer:

Simon Engblom
Amanda Norrén 
Victoria Jakaus
Christoffer Johansson
Josefin Holmström
Johanna Rosenberg
Gustav Malmström
Moa Brunström