Kommittér och utskott

Programkomittén består år 2019 av följande personer:

Vice värd: Matias Oksanen
Ansvarig för grafisk design: Cecilia Juuti
Fotograf: Rebecca von Flittner
Sångledare: Cecilia Juuti, Amanda Norrén och Lukas Pernell
Vice skåphövding: Heidi Mustonen
Idrottsansvarig: Sofie Hermansson

Som webbmaster fungerar Wilhelm Gustafsson


ÖVRIGA KOMMITTÈR OCH UTSKOTT

Årsfestskommittén 2019 består av följande personer:

Cecilia Juuti

Sara Nordell

Lukas Pernell

Christoffer Slotte

Rebecca von Flittner

Tidningsutskottet (1.1.2019-31.12.2019) ansvarar över att ge ut nationens medlemstidning ÅsNeBryggan och består av följande personer:

Chefredaktör: Victoria Jakaus

Oskar Jansson

Emma Engström

Veera Julin

 Cecilia Juuti

Design ansvariga: Jenny Skrifvars och Alexander Lindgren

Festutskott (1.1.2019-31.12.2019) hjälper programchefen att planera och organisera nationens fester och består av följande personer:

Sara Nordell

Lukas Pernell

Veera Julin

Patrik Eklund