Kallelse till höstmöte

Onsdagen den 14.11.2018 kl. 18.00,

Stina, Axelia I

 

Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation vid Åbo Akademi r.f. till höstmöte onsdagen den 14 november 2018 kl.18.00 i Stina, Axelia I.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
 • 3 Fastställande av föredragningslistan
 • 4 Val av ordförande för mötet
 • 5 Val av sekreterare för mötet
 • 6 Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet
 • 7 Val av ordförande för följande verksamhetsår
 • 8 Val av vice ordförande för följande verksamhetsår
 • 9 Val av sekreterare för följande verksamhetsår
 • 10 Val av skattmästare för följande verksamhetsår
 • 11 Val av programchef för följande verksamhetsår
 • 12 Val av skåphövding för följande verksamhetsår
 • 13 Val av värd/ värdinna för följande verksamhetsår
 • 14 Val av programkommitté för följande verksamhetsår:
 • Val av vice värd/ värdinna
 • Val av huvudansvarig för grafisk design
 • Val av fotograf
 • Val av två (2) sångledare
 • Val av upp till tre (3) medlemmar (sångledare, vice skåphövding och idrottsansvarig)
 • 15 Val av ett tillfälligt festutskott för verksamhetsår 2019
 • Fyra utskottsmedlemmar
 • 16 Val av ett tillfälligt tidningsutskott för verksamhetsår 2019
 • Chefredaktör
 • Två (2) skribenter
 • Designansvarig
 • 17 Val av tillfälligt dryckesutskott för verksamhetsåret 2019
 • 18 Val av tillfällig arbetsgrupp för uppdatering av arbetsordningen
 • 19 Val av webbmaster för följande verksamhetsår
 • 20 Val av två (2) verksamhetsgranskare och två (2) suppleanter för följande verksamhetsår
 • 21 Fastställande av medlemsavgift för följande verksamhetsår
 • 22 Förslag på stadgeändring
 • 23 Övriga ärenden
 • 24 Mötets avslutande

 

Varma hälsningar,

 

Styrelse 2018

Lämna ett svar