Vårmöte

Kallelse till Vårmöte 2016 Härmed sammankallas samtliga medlemmar i Åbolands Nation vid Åbo Akademi r.f. till vårmöte torsdagen den 24 mars 2016 kl 19:00 i specialföreningskansliet (ring på r... Read More